Jak zgłaszać szkodę z OC komunikacyjnego?

Zdarza się, że zastanawiasz się, dlaczego OC komunikacyjne musi być obowiązkowe, przecież jeździsz ostrożnie i nigdy dotąd nie miałeś szkody. Wydaje ci się, że OC to polisa, którą tak naprawdę kupujesz nie dla siebie, ale dla osoby, której możesz wyrządzić szkodę?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne  należy  rozumieć jako swoistą umowę społeczną. Poszkodowani w wypadkach otrzymują odszkodowanie, ponieważ wszyscy kierowcy są zobowiązani do wykupienia polisy OC. To bardzo istotne, bo koszty zdarzeń drogowych bywają bardzo wysokie. Średni koszt kolizji drogowej to prawie 7 tys. zł, ale gdy są ranni, koszty rosną do kilkuset tysięcy złotych. Nie wszystkich kierowców byłoby stać na to, żeby z własnej kieszeni zapłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie, pokryć koszty rehabilitacji, a nawet dożywotniej renty. Dlatego OC jest ubezpieczeniem nie tylko dla poszkodowanego, ale i dla sprawcy.

Pieniądze z OC samochodowego należą ci się wtedy, gdy jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym.

Jak zachować się po stłuczce? Czy zawsze trzeba wzywać policję?
Jeśli dojdzie do kolizji, przede wszystkim upewnij się, że nikt nie jest ranny. Następnie, o ile to możliwe, zabezpiecz miejsce zdarzenia, włączając światła awaryjne i ustawiając trójkąt ostrzegawczy tak, aby kierowcy zbliżający się do miejsca kolizji wiedzieli, że jest to miejsce niebezpieczne. To priorytet. Jeśli to stłuczka, a kierowca, który uszkodził twój samochód, przyznaje się do winy lub jego wina jest ewidentna, spisz oświadczenie. Jeśli nie ma osób rannych, wątpliwości, co do winy, nie masz też podejrzeń, że sprawca może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie trzeba wzywać policji. A jeśli przyjedzie już patrol, to policja ustali winnego i spisze protokół zdarzenia. Gdy nie będzie to możliwe na miejscu zdarzenia, działania policji będą kontynuowane, o czym będziesz informowany.

W przypadku, gdy ktokolwiek odniósł obrażenia w wypadku, zadbaj o jego bezpieczeństwo, udziel niezbędnej pomocy i wezwij odpowiednie służby (numer alarmowy 112).

Kiedy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?
Szkodę powinieneś zgłosić jak najszybciej. Termin zgłoszenia szkody z OC jest uzależniony od terminu przedawnienia roszczeń, a te kształtują się różnie w zależności od rodzaju sprawy. Prostą sprawę, w której nie było rannych i zabitych, co do zasady możesz zgłosić w ciągu trzech lat. Jednak nie odkładaj tego niepotrzebnie. Pamiętaj, że jazda uszkodzonym samochodem może być niebezpieczna, poza tym możesz powiększyć szkodę. To może utrudnić uzyskanie odszkodowania. A dodatkowo policja może zatrzymać dowód rejestracyjny twojego auta jeżeli uzna, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu. Najlepiej więc działaj od razu po kolizji!

Jak zgłaszać szkodę z OC komunikacyjnego?
Szkodę możesz zgłosić na dwa sposoby. Albo bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy, albo za pośrednictwem systemu bezpośredniej likwidacji szkód.

Zgłoszenie szkody bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy
Jeszcze na miejscu kolizji spisz ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Na polisie OC sprawcy zazwyczaj jest numer centrum alarmowego – zadzwoń tam i poinformuj ubezpieczyciela sprawcy o zdarzeniu. Szkodę możesz zgłosić też za pomocą strony internetowej. Niektóre towarzystwa umożliwiają również kontakt przez live chata albo messengera. Jeżeli wolisz zgłosić szkodę osobiście, a zakład ubezpieczeń sprawcy stwarza taką możliwość, udaj się do najbliższego oddziału ubezpieczyciela w twoim miejscu zamieszkania.

Zgłoszenie szkody za pośrednictwem BLS
System bezpośredniej likwidacji szkody to znaczne ułatwienie dla poszkodowanych kierowców. Polega na tym, że zgłaszasz szkodę u swojego ubezpieczyciela, a ten wypłaca ci odszkodowanie. Potem rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Sposób zgłoszenia szkody (telefonicznie, przez Internet, osobiście)  jest taki sam jak u ubezpieczyciela sprawcy. Proste, prawda?

Sprawdź, czy twój ubezpieczyciel jest w systemie bezpośredniej likwidacji szkód. Na stronie www.zglaszamstluczke.pl znajdziesz aktualne informacje, między innymi na temat tego, które zakłady ubezpieczeń oferują BLS. Jeśli twojego ubezpieczyciela nie ma na liście zakładów będących w systemie BLS, musisz skorzystać ze standardowej ścieżki, tj. zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy.

Niestety nie wszystkie szkody możesz zgłosić w BLS. Muszą być spełnione między innymi następujące warunki:

Szkoda musi dotyczyć mienia. Jeśli były szkody na osobie, BLS nie będzie możliwy.
Wartość szkody (uszkodzenia auta) nie może być większa niż 30 tysięcy złotych. Oczywiście nie musisz być specjalistą w szacowaniu szkód, pomoże ci w tym pracownik zakładu ubezpieczeń. Jeśli jednak już przed zgłoszeniem szkody wiesz, że wartość szkody jest wyższa niż 30 tysięcy złotych, skorzystaj ze standardowej ścieżki i skontaktuj się z ubezpieczycielem sprawcy.
Zdarzenie drogowe musi mieć miejsce w Polsce i brać w nim muszą udział tylko dwa, zarejestrowane w Polsce pojazdy.
Jeśli kupiłeś polisę w zakładzie ubezpieczeń, który jest w systemie BLS, zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela, nie informuj jednak ubezpieczyciela sprawcy. Nie możesz zgłaszać szkody jednocześnie do dwóch zakładów ubezpieczeń.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia szkody?
Oprócz swoich danych, podajesz dane sprawcy i świadków: imię i nazwisko, PESEL, numer polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel zapyta też o numery rejestracyjne i marki obu pojazdów oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia. Jeśli nie dysponujesz wszystkimi danymi, nie martw się, ważne, żebyś przekazał ubezpieczycielowi wszystkie informacje, które posiadasz. Przygotuj je więc wszystkie, zanim skontaktujesz się z ubezpieczycielem w sprawie zgłoszenia szkody.

Co po zgłoszeniu szkody z OC?
W trakcie zgłaszania szkody, niezależnie czy robisz to za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela, czy u ubezpieczyciela sprawcy, uzyskasz dalsze wskazówki. Konsultant pomoże ci zorganizować pomoc drogową, podpowie do jakiego warsztatu najlepiej się udać. Powinien poinformować cię również o możliwości skorzystania z samochodu zastępczego i pokierować cię do wypożyczalni, z którą współpracuje.

Kiedy sprawca zapłaci z własnej kieszeni?
Są ściśle określone przypadki, w których sprawca szkody będzie jednak musiał zwrócić ubezpieczycielowi pieniądze, które ten zapłacił poszkodowanemu:

kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
kiedy sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
kiedy sprawca nie miał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
kiedy zbiegł z miejsca zdarzenia.
To prawo zakładu ubezpieczeń do wystąpienia do sprawcy szkody o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania (tzw. regres) ma na celu ukaranie kierującego-sprawcy szkody, który wyrządził ją w okolicznościach powszechnie nieakceptowanych, stanowiących przestępstwo lub wykroczenie. Ma też być środkiem zapobiegawczym w stosunku do wszystkich innych kierujących.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń