+48 695 635 785
e-mail: kancelaria@vtec.com.pl

Obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest VTEC Consulting Kamila Pietras ul. Jagiellońska 64/10 Bydgoszcz.

Cel i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe klientów podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego. Podstwą prawną takiego przetwarzani jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy lub mającej się stać stroną umowy;

- przesyłania wiadomości o ofercie i promocjach Administratora na adres email i numer telefonu wskazany w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

- archiwizacji korespondencji w celu ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osób kontaktujących się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego strony www.vtec.com.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej i strony www dla Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy

Prawa osób, których dane dotyczą

  • prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Czy podanie danych w formularzu jest wymogiem prawnym?

Podanie danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest całkowicie dobrowolna, a ich nie podanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przekazane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


Powrót

VTEC Consulting

Kancelaria Kredytów i Ubezpieczeń

Bydgoszcz 85-027,
ul. Jagiellońska 64/10
( wejście od ulicy Krakowskiej, 1 piętro )
+48 695 635 785
e-mail: kancelaria@vtec.com.pl
www.vtec.com.pl