Polityka Prywatności

Polityka prywatności www.vtec.com.pl

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

– Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

– Przetwarzane zgodnie z prawem.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kamila Pietras prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VTEC Consulting Kamila Pietras, w Bydgoszczy (85 – 027) przy ul. Jagiellońskiej 64/10, NIP: 953-22-21-120. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

– Listownie na adres: VTEC Consulting Kamila Pietras w Bydgoszczy (85 – 027) przy ul. Jagiellońskiej 64/10;

– Elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@vtec.com.pl .

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirme.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych

1. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora do reklamowania się w internecie (RODO art. 6 ust 1 lit F);

2. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem adresów e-mail udostępnionych do kontaktu na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust 1 lit.)

Odnośniki do innych stron

Na naszej stronie www.vtec.com.pl znajda Państwo odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam umieszczoną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony www.vtec.com.pl

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze strony www.vtec.com.pl przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

– Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

– Nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;

– Nazwa Użytkownika podawana podczas autoryzacji;

– Czas nadejścia zapytania;

– Pierwszego wiersza żądania http;

– Kodu odpowiedzi http;

– Liczby wysyłanych przez serwer danych;

– Informacja o przeglądarce;

– Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.vtec.com.pl .

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony jest podmiot świadczący usługi hostingu i wsparcia IT dla administratora.

Okres przetwarzania danych

W celu odpowiedzi na zapytanie kierowane poprzez adres e-mail – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych oraz opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

– Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

– Notyfikacja naruszeń;

– Retencja danych;

– Rejestr czynności przetwarzania danych;

– Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

– Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Prawa osób, których dane dotyczą

– Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nawiązania kontaktu z VTEC Consulting.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.vtec.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.vtec.com.pl .

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę

Ciasteczka statystyczne, które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_ga_# – wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin witryny przez użytkownika, a także o daty pierwszej i ostatniej wizyty. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

 

    Pliki Cookie