Jak nie stracić dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2%!

Bezpieczny Kredyt 2% to program, który pomógł wielu z nas w finansowaniu nieruchomości. Jednakże, istnieją pewne kluczowe przesłanki, które mogą wpłynąć na wygaśnięcie dopłat. Poniżej znajdziesz ważne informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas spłacania pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem:

Prawo Własności

Nie zbywajcie prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%. Sprzedaż nieruchomości niestety skutkuje utratą uprawnień do dopłat.

Charakter Mieszkalny

Zachowajcie charakter mieszkalny nieruchomości objętej programem. W okresie uzyskiwania dopłat nie jest możliwa zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.

Nabycie Innej Nieruchomości

Jeśli nabyliście prawo własności lub spółdzielcze prawo do innej nieruchomości mieszkalnej lub domu jednorodzinnego, w okresie uzyskiwania dopłat nie możecie tego zrobić.

Wynajem i Użyczenie

Nie można wynająć lub użyczyć nieruchomości objętej programem Bezpiecznego Kredytu 2%. Utrzymanie waszego zamieszkania jest kluczowe.

Prowadzenie Gospodarstwa Domowego

Przez co najmniej 12 miesięcy nie możecie przestać prowadzić gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym objętym programem.

Współdzielenie Gospodarstwa

Współdzielenie gospodarstwa domowego z inną osobą, która nie prowadziła z wami wspólnego gospodarstwa przez ostatnie 12 miesięcy przed udzieleniem kredytu, może wpłynąć na wygaśnięcie dopłat.

Upadłość i Zmiana Oprocentowania

Upadłość konsumencka oraz zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne to również czynniki, które mogą spowodować wstrzymanie dopłat.

Posiadanie Tylko Jednego Kredytu

Warto też pamiętać, że posiadanie tylko jednego Bezpiecznego Kredytu 2% jest możliwe.

Dla pełnej listy przesłanek oraz ich opisów, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu. Wasza finansowa pewność i bezpieczeństwo to dla nas priorytet. Dbamy o Wasze interesy na każdym kroku. Jeśli macie pytania, śmiało pytajcie w komentarzach lub kontaktujcie się z nami bezpośrednio.